O nás

Vznik n.o.

Nezisková organizácia Dobrí Ľudia, bola založená 26.apríla 2016 v Starej Ľubovni skupinkou mladých ľudí, ktorí mali chuť spraviť niečo dobré pre tento svet.

Myšlienka, ktorá stojí za to

Naša organizácia má dva prioritné zámery. Prvým je tvorba a ochrana životného prostredia a tým druhým sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť. Všetky projekty sú preto smerované do týchto oblastí.

Zapájame mladých

Dobrý pocit z pomoci druhým, či prírode chceme vštepovať ľuďom už v čo najmladšom veku, preto naše akcie smerujeme najmä na deti a mladých. Potešíme sa však účasti každej vekovej kategórie.

Do celého Slovenska!

Momentálne pôsobíme len v rámci Prešovského kraja so sídlom v Starej Ľubovni, avšak v blízkej dobe plánujeme rozšírenie našich aktivít do Košíc, Bratislavy a postupom času aj na územie celého Slovenska.

Projekty

Našim poslaním je vytvoriť čo najviac aktívnych projektov v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnej pomoci. Darí sa nám udržiavať tieto:

Ciele

Pomáhať ľuďom

Spravte niečo dobré pre svojich blízkych alebo ľudí v núdzi a sami spoznáte ten dobrý pocit.

Chrániť prírodu

Vyjdite si do prírody pozbierať pár odpadkov a neznečisťujte svoje okolie. Príroda sa Vám odvďačí.

Baviť sa

Pri konaní dobrých činov nie je zábava zakázaná. Aj pri zbere, či pomoci druhým sa dá dobre zabaviť!

Zmeniť svet

Mladí ľudia sú budúcnosťou sveta. Naučte ich dobru a spravíte svet lepším a krajším miestom.

Náš tím

Dobrovoľníci, ktorí stoja za organizáciou všetkých našich aktivít.

Patrícia Melicherová

Patrícia Melicherová

Aktívny člen

Samuel Reľovský

Samuel Reľovský

Aktívny člen

Jakub Hutník

Jakub Hutník

Koordinátor projektu Darovanie krvi

Stanislav Stesňák

Stanislav Stesňák

Koordinátor projektu Naša rieka

Stanislav Reľovský

Stanislav Reľovský

Koordinátor projektu Čisté obce

Monika Fedušová

Monika Fedušová

Koordinátor projektu Pomoc Ľuďom

Erik Grech

Erik Grech

Koordinátor projektu Potešíme pediatriu

Štefan Stesňák

Štefan Stesňák

Koordinátor projektu Zelená túra

Martina Kaletová

Martina Kaletová

Koordinátor projektu Zbierky pre chorých

Ondrej Romaňak

Ondrej Romaňak

Hlavný Kontrolór

Peter Valčák

Peter Valčák

Člen správnej rady, koordinátor projektu Naša rieka

Mária Mamrillová

Mária Mamrillová

Člen správnej rady

Viktória Kubisová

Viktória Kubisová

Člen správnej rady

Jozef Romaňák

Jozef Romaňák

Zakladateľ organizácie